Powered by Smartsupp Skip to content

ZASADY I WARUNKI

Warunki sprzedaży – www.drukarnia.sarra.co.uk

Ta strona (wraz z dokumentami, o których mowa w niej) określa warunki, na jakich dostarczamy Ci dowolny z produktów („Produkty”) wymienionych na naszej stronie internetowej www.drukarnia.sarra.co.uk („Nasza witryna”) . Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów z naszej strony – w szczególności z naszym ograniczeniem odpowiedzialności w paragrafie 14 poniżej. Rozumiesz, że zamawiając którykolwiek z naszych Produktów, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków.

1. INFORMACJE O NAS

Nasza strona jest obsługiwana przez Handlopolis Marek Wojciechowski. Nasza siedziba i zarejestrowany adres to 23 Tyne Vale, DH9 6PD Stanley.

2. TWÓJ STATUS

2.1. Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony, gwarantujesz, że:

2.2.1. jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów; oraz

2.2.2. masz co najmniej 18 lat.

2.3. Jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem naszej witryny w imieniu firmy, gwarantujesz, że masz niezbędne uprawnienia tej firmy do złożenia zamówienia.

2.4. Zgadzasz się podać dane osobowe osób trzecich tylko wtedy, gdy wyraziły one wyraźną zgodę na ich wykorzystanie w odniesieniu do zamówionych Produktów.

2.5. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj [drukarnia.sarra.co.uk/polityka-prywatnosci].

3. W JAKI SPOSÓB TWORZY SIĘ UMOWA MIĘDZY TOBĄ A NAMI

3.1. Twoje zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu Produktu lub Produktów. Wszystkie zamówienia podlegają naszej akceptacji, którą potwierdzimy Państwu drogą elektroniczną na zakończenie procesu składania zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Nie jesteśmy w stanie wydać Potwierdzenia Zamówienia do czasu zakończenia procesu zamawiania. Umowa między nami („Umowa”) zostanie zawarta dopiero po przesłaniu Ci Potwierdzenia Zamówienia. Po zawarciu Umowy, warunki Umowy nie mogą być zmieniane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3.2. Ponieważ wszystkie Produkty zostaną wykonane zgodnie z Twoją specyfikacją lub zostaną przez Ciebie spersonalizowane, nie będziesz mieć prawa do anulowania dostawy któregokolwiek z Produktów po złożeniu zamówienia. Jeśli jednak zamówienie zostanie złożone nieprawidłowo, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny pod numerem 07704195024 lub mailowy na adres info@drukarnia.sarra.co.uk. Jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze przesłane do druku, możemy (według naszego wyłącznego uznania) pozwolić Ci na anulowanie zamówienia i dokonanie zwrotu pieniędzy, aby umożliwić Ci ponowne zamówienie Produktów. Jeśli jednak zamówienie zostało przesłane do druku, nie będziemy mogli dokonać takiego anulowania.

3.3. Pobieramy płatność w momencie złożenia u nas zamówienia. Więcej informacji na temat cen i płatności znajduje się w punkcie 12 poniżej.

4. W TYM MOMENCIE TEN PUNKT NIE ZAWIERA INFORMACJI. 

5. MATERIAŁY I INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CIEBIE

5.1. Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która umożliwia przesyłanie materiałów do naszej witryny („Twoje materiały”), musisz przestrzegać standardów treści określonych w paragrafach

5.2 i 5.3 poniżej („Standardy treści”). Jeśli Twoje Materiały nie są zgodne z tymi Standardami treści, zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, roszczenia i inne wydatki, które możemy ponieść w wyniku takiego naruszenia.

5.2. Twój materiał musi:

5.2.1. być dokładne (jeżeli podaje fakty);

5.2.2. być szczerym (gdzie wyraża opinie); oraz

5.2.3. jest zgodny z prawem obowiązującym w Anglii i Walii oraz w każdym kraju, z którego jest przesyłany.

5.3. Twój Materiał nie może:

5.3.1. zniesławiać kogokolwiek;

5.3.2. być nieprzyzwoite, obraźliwe, nienawistne lub podżegające;

5.3.3. promować materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym;

5.3.4. promować przemoc;

5.3.5. promować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

5.3.6. naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. Mamy prawo ujawnić Twoją tożsamość osobom trzecim twierdzącym, że jakiekolwiek materiały przesłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej;

5.3.7. może oszukać jakąkolwiek osobę;

5.3.8. naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec strony trzeciej, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;

5.3.9. promować wszelką nielegalną działalność;

5.3.10. znieważać sąd;

5.3.11. grozić, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby lub powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;

5.3.12. mogą nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić jakąkolwiek inną osobę;

5.3.13. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą;

5.3.14. popierać, promować, nakłaniać jakąkolwiek stronę do popełnienia lub pomagania w jakimkolwiek czynie bezprawnym lub przestępczym, takim jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera; lub

5.3.15. zawierać oświadczenie, o którym wiesz lub wierzysz, lub masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że członkowie społeczeństwa, dla których oświadczenie jest lub ma zostać opublikowane, prawdopodobnie zrozumieją jako bezpośrednią lub pośrednią zachętę lub inną zachętę dla komisji, przygotowywanie lub podżeganie do aktów terroryzmu.

5.4. Mamy prawo do usunięcia dowolnych Twoich Materiałów, jeśli naszym zdaniem Twoje Materiały nie są zgodne ze Standardami dotyczącymi treści. Otrzymasz pełny zwrot wszelkich kwot już zapłaconych za zamówienie, którego nie realizujemy.

5.5. Oprócz przestrzegania Standardów treści, zgadzasz się, że wszystkie Twoje Materiały przesłane przez Ciebie do naszej witryny będą wykonywane na Twoje własne ryzyko. Musisz zachować kopię przesłanych przez siebie Materiałów. Wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za wszelkie przesłane Materiały Użytkownika, które zostaną utracone lub uszkodzone podczas lub po zakończeniu procesu przesyłania.

5.6. Nieprzestrzeganie instrukcji przygotowawczych naszej witryny do przesyłania Twoich Materiałów może spowodować, że Produkty będą niskiej jakości. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi instrukcjami. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za produkty niskiej jakości. Ponadto zaleca się zapoznanie się z paragrafem 6 poniżej dotyczącym Produktu.

5.7. Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą Politykę prywatności dotyczącą przechowywania Twoich Materiałów oraz ilości Twoich Materiałów, które mogą zostać przesłane na naszą stronę. Dlatego zaleca się regularne przeglądanie naszej Polityki prywatności. Możemy usunąć Twoje Materiały przechowywane przez nas, które są nieaktywne przez dłuższy czas bez odniesienia do Ciebie – sprawdzimy taką nieaktywność i zdecydujemy, czy usunąć Twoje Materiały według naszego wyłącznego uznania. Możemy zmienić naszą Politykę prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania i, w stosownych przypadkach, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną. W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, możemy w dowolnym momencie usunąć przechowywane przez nas Twoje Materiały.

5.8. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie przenosi własności Twoich Materiałów ani personalizacji naszych projektów szablonów na nas ani na jakąkolwiek osobę trzecią. Nadal będziesz właścicielem wszystkich swoich materiałów i wszelkich personalizacji, które możesz utworzyć za pośrednictwem naszej witryny. Jak określono w paragrafie 4 powyżej, nadal będziemy właścicielem całej naszej witryny i wszelkich praw własności intelektualnej do niej (w tym naszych projektów szablonów).

6. APROBATY

6.1. Przed wytworzeniem Produktów udostępniamy do Twojej akceptacji elektroniczny dowód Produktu. Jesteś odpowiedzialny za zatwierdzenie tych dowodów. Akceptujesz, że po zatwierdzeniu dowodu Produkty nie mogą być zmieniane ani anulowane. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w dowodzie wykrytym przez Ciebie później.

6.2. Twoje prawa ustawowe nie są wyłączone, ograniczone ani w inny sposób naruszone przez niniejsze warunki.

6.3. Jeśli Twoje Materiały zostaną przesłane do nas do zatwierdzenia online przed godziną 17:00, będziemy mogli tego dnia automatycznie skonfigurować dowód Produktu. Jeśli Twoje Materiały zostaną przesłane do nas do ręcznego zatwierdzenia przed godziną 13:00, będziemy mogli przygotować dla Ciebie dowód Produktu przed godziną 17:00. Jeśli jednak Twoje Materiały zostaną przesłane do nas do ręcznego zatwierdzenia po godzinie 13:00, nie możemy zagwarantować dowodu Produktu przed 17:00.

6.4. Jeśli nie potrzebujesz dowodu na Produkcie, musisz go przesłać przed godziną 15:00, aby upewnić się, że zostanie wydrukowany tego dnia.

7. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWA

7.1. O ile nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności, Twoje Produkty zostaną wysłane do dostawy zgodnie z usługą dostawy wybraną przez Ciebie podczas procesu składania zamówienia. Obecnie nie oferujemy dostawy międzynarodowej, ale zaktualizujemy naszą witrynę, jeśli będziemy mogli zaoferować tę usługę w przyszłości.

7.2. Ramy czasowe wysyłki Twoich Produktów będą zależne od rodzaju zamówionych Produktów. Prosimy o zapoznanie się z naszą witryną pod kątem aktualnych szacowanych terminów wysyłki w zależności od typu produktu. Do dostarczania wszystkich Produktów używamy DPD. Daty realizacji są szacunkowe i nie można ich zagwarantować.

7.3. Pojedyncza część jest klasyfikowana jako samodzielny produkt, który może być sprzedawany w paczkach (np. w 1000 papierach firmowych pojedyncza część to 1 papier firmowy). Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Ci wszystkie części w jednej paczce, ale od czasu do czasu możemy nie być w stanie tego zrobić. W takim przypadku poinformujemy Cię e-mailem i zorganizujemy oddzielne dostawy.

7.4. Dni robocze to od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii.

7.5. Wszystkie Produkty będą wymagały podpisu w momencie dostawy. Jeśli ktokolwiek inny niż zamierzony odbiorca podpisze Produkt, a Produkt nie zostanie następnie dostarczony do zamierzonego odbiorcy, nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, pod warunkiem, że Produkt został dostarczony na adres podany przez Ciebie w ramach zamówienia.

7.6. Dostawa jest zakończona, gdy Produkty zostaną rozładowane na adres dostawy wskazany w zamówieniu i podpisany.

7.7. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodu wyjątkowych okoliczności lub zdarzenia siły wyższej (patrz punkt 19 poniżej), przetworzymy dostawę tak szybko, jak to możliwe, i będziemy Cię informować o tym e-mailem. W takich okolicznościach nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności.

7.8. Jeżeli dostawa nie jest możliwa w wyniku podania nam nieprawidłowych danych adresowych dostawy, nasza firma kurierska zwróci nam Produkty i przetrzymamy je przez 5 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za wysyłkę Produktów na właściwy adres dostawy. Jeśli nie skontaktowałeś się z nami w sprawie ponownej wysyłki w ciągu 5 dni roboczych, możemy poddać Produkty recyklingowi według własnego uznania i będziesz musiał złożyć u nas nowe zamówienie, jeśli Produkty będą nadal potrzebne.

8. BRAK DOSTAWY

8.1. Musisz powiadomić nas w ciągu 30 dni od daty wysłania Produktów o jakimkolwiek niedostarczeniu Produktów z naszej strony, abyśmy mogli zbadać awarię i podjąć odpowiednie działania. Należy nas powiadomić telefonicznie pod numerem 07704195024 lub e-mailem na adres info@drukarnia.sarra.co.uk. Jeśli powiadomisz nas po 30 dniach, zastosowanie będzie miał punkt 15.2 poniżej.

8.2. Najwcześniejszy termin, w którym możemy wystąpić przeciwko DPD z tytułu niedostarczenia przesyłki, to 15 dni roboczych od daty wysłania. Nie możemy przetworzyć przedruku ani zwrotu pieniędzy przed tym terminem.

9. ILOŚCI

9.1. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć odpowiednią ilość zamówionych przez Ciebie Produktów. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że różnice w ilościach są nieodłączne w branży poligraficznej.

9.2. Nasza odpowiedzialność z tytułu braków jest następująca:

Zamówione ilości Nie przyznano kredytu Zwrot liczony proporcjonalnie Uzupełniono brakujące ilości
25 – 100 Niedobór do 5% Niedobór od 6% do 20% włącznie Niedobór 21% i więcej
101 – 1000 Niedobór do 5% Niedobór od 6% do 7% włącznie Niedobór 8% i więcej
1001 – 5000 Niedobór do 5% Niedobór od 4% do 7% włącznie Niedobór 8% i więcej
5001 i więcej Niedobór do 5% Niedobór od 3% do 4% włącznie Niedobór 5% i więcej

9.3. Wszelkie zwroty lub dodruki zostaną wydane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia nieprawidłowej ilości.

9.4. Wszystkie nadwyżki mogą być przechowywane przez Ciebie bez dodatkowych kosztów.

10. JAKOŚĆ

10.1. Obrazy Produktów i projekty szablonów na naszej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

10.2. Zgadzasz się, że różnice w kolorach są nieodłączną częścią procesu drukowania przesłanych plików. Rozumiesz również i akceptujesz, że sprzęt komputerowy jest taki, że nie możemy zagwarantować, że kolory Produktu będą odpowiadać kolorom wyświetlanym na ekranie Twojego komputera podczas procesu składania zamówienia.

10.3. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za różnice kolorystyczne w zamówieniu, które zostało wydrukowane u nas, niezależnie od tego, kiedy zostało wydrukowane. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z otrzymanego Produktu, możemy według naszego uznania zaoferować przedruk lub zwrot pieniędzy. Nie jesteśmy zobowiązani do oferowania obu. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 07704195024 lub e-mailem na adres info@drukarnia.sarra.co.uk, jeśli chcesz dalej z nami omówić tę kwestię.

10.4. W przypadku złożonej ulotki i/lub broszury nasza tolerancja wynosi 1,5 mm od linii zgięcia zaznaczonej na próbie.

10.5. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych Produktów istnieje również tolerancja 0,5 mm względem przycinania — na przykład w przypadku wizytówek tolerancja przy przycinaniu wynosi 1 mm.

10.6. Opakowanie Twoich Produktów może różnić się od pokazanego na zdjęciach w naszej witrynie.

10.7. Jeśli chcesz dodać dodatkowe tolerancje wykończeniowe, możesz to zrobić podczas realizacji procesu zamówienia za pośrednictwem naszej strony. Jeśli dodatkowe tolerancje wykończenia są za dodatkową opłatą, zostaną one określone na naszej stronie.

11. RYZYKO I TYTUŁ

11.1. Produkty będą na Twoje ryzyko od momentu dostawy.

11.2. Własność Produktów przechodzi na Ciebie w momencie dostawy.

12. CENA I PŁATNOŚĆ

12.1. Ceny wszelkich Produktów będą od czasu do czasu podawane na naszej stronie, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu. Za pośrednictwem naszej strony sprzedajemy dużą liczbę Produktów i zawsze jest możliwe, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre Produkty na naszej stronie mogą być niepoprawnie wycenione. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych Produktów, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o tym błędzie i damy Ci możliwość kontynuowania zakupu Produktów we właściwej cenie lub anulowania zamówienia. Nie zrealizujemy Twojego zamówienia, dopóki nie otrzymamy Twoich instrukcji. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą przy użyciu danych kontaktowych podanych podczas procesu składania zamówienia, potraktujemy zamówienie jako anulowane i powiadomimy Cię o tym.

12.2. Ceny zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do całkowitej należnej kwoty określonej w sekcji „koszyk” procesu zamówienia.

12.3. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy już potwierdzenie zamówienia.

12.4. Za Produkty można płacić za pomocą systemu PayPal, dowolnej karty debetowej lub kredytowej.

13. NASZA POLITYKA WYMIANY

13.1. Jeśli uważasz, że Produkt jest wadliwy, możemy poprosić Cię o zwrot produktu do naszego badania.

13.2. Nasza odpowiedzialność z tytułu błędów drukarskich jest następująca;

Zamówione ilości Nie przyznano kredytu Zwrot liczony proporcjonalnie Wymiana wadliwych produktów
25 – 100 Błędy drukarskie do 5% Błędy drukarskie od 6% do 20% włącznie Błędy drukarskie 21% i więcej
101 – 1000 Błędy drukarskie do 5% Błędy drukarskie od 6% do 7% włącznie Błędy drukarskie 8% i więcej
1001 – 5000 Błędy drukarskie do 3% Błędy drukarskie od 4% do 7% włącznie Błędy drukarskie 8% i więcej
5001 i więcej Błędy drukarskie do 5% Błędy drukarskie od 3% do 4% włącznie Błędy drukarskie 5% i więcej

14. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 14.2 poniżej, nasza odpowiedzialność w związku z jakimkolwiek Produktem zakupionym za pośrednictwem naszej witryny jest ściśle ograniczona do ceny zakupu tego Produktu (w tym kosztów dostawy).

14.2. W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności:

14.2.1. za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

14.2.2. zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.;

14.2.3. za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub

14.2.4. w każdej sprawie, w której wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem.

14.3. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane naszym zaniedbaniem, naruszeniem umowy lub naruszeniem obowiązków, wyłączamy wszelką odpowiedzialność za:

14.3.1. jakakolwiek bezpośrednia utrata dochodu lub przychodów, utrata działalności, utrata zysków lub kontraktów, utrata oczekiwanych oszczędności, utrata danych, strata czasu zarządzania lub biura; lub

14.3.2. wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, nawet jeśli są przewidywalne.

14.4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, nie udzielamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do Produktów. Wszelkie oświadczenia, warunki lub gwarancje, które mogą być dorozumiane lub włączone do niniejszych warunków przez ustawę, prawo zwyczajowe lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie, że Produkty są odpowiednie do Twoich celów.

15. ROSZCZENIA

15.1. Roszczenia dotyczące uszkodzeń, braków lub niedostarczenia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 07704195024 lub e-mailem na adres info@drukarnia.sarra.co.uk w ciągu 30 dni od daty wysłania Produktów.

15.2. Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek roszczeniem, chyba że zostaniemy powiadomieni zgodnie z ust.

15.3. z wyjątkiem sytuacji, w których wykażesz w sposób, w jaki jesteśmy usatysfakcjonowani, że nie było możliwe spełnienie tego wymogu, a Twoje roszczenie zostało złożone przez Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

16. KOMUNIKACJA PISEMNA

Korzystając z naszej strony, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub udzielimy informacji poprzez umieszczenie ogłoszeń na naszej stronie, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Do celów umownych zgadzasz się na ten elektroniczny środek komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

17. UWAGI

17.1 Musisz powiadomić Handlopolis Marek Wojciechowski albo w jej siedzibie listem poleconym na swój koszt, albo drogą elektroniczną, korzystając z funkcji przesyłania wiadomości na naszej stronie. Możemy przekazać Ci zawiadomienie na adres e-mail lub adres pocztowy, który nam podałeś podczas składania zamówienia, lub w sposób określony w paragrafie 16. Zawiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone:

17.1.1. w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku przekazania drogą elektroniczną; oraz

17.1.2. 3 dni robocze od daty wysłania każdego listu doręczonego pocztą.

17.2. Aby udowodnić doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia, wystarczy udowodnić, że takie zawiadomienie zostało właściwie zaadresowane i wysłane.

18. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

18.1. Umowa jest wiążąca dla Ciebie i dla nas oraz dla naszych odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

18.2. Użytkownik nie może przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Umową ani żadnymi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

18.3. Możemy przenieść, scedować, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć Umowę lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki z niej wynikające, w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy.

19. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

19.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą („Zdarzenie siły wyższej”).

19.2. Zdarzenie siły wyższej obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, zdarzenia, które nie mają miejsca, zaniechanie lub wypadek poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:

19.2.1. Strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;

19.2.2. zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny;

19.2.3. Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemia lub inna klęska żywiołowa;

19.2.4. Brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

19.2.5. Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; oraz

19.2.6. Ustawy, dekrety, przepisy, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

19.3. Nasze wykonanie w ramach dowolnej Umowy uważa się za zawieszone na okres, w którym trwa Zdarzenie Siły Wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy mogą zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

20. ZRZECZENIE SIĘ

20.1. Jeśli w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy nie będziemy domagać się ścisłego wykonania któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z Umowy lub któregokolwiek z niniejszych warunków, lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków, do których przysługują Ci na mocy Umowy, nie stanowi to zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia Cię z przestrzegania takich zobowiązań.

20.2. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania

20.3 Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie zgodnie z paragrafem 17 powyżej.

21. ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków lub postanowień Umowy zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, bezprawny lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowień które będą nadal ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

22. CAŁA UMOWA

22.1. Niniejsze warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy między nami w odniesieniu do przedmiotu jakiejkolwiek Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia między nami, zarówno ustne, jak i pisemne.

22.2. Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że zawierając Umowę, żaden z nas nie opierał się na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu ani obietnicy udzielonej przez drugą stronę ani nie był dorozumiany na podstawie jakichkolwiek wypowiedzi lub pisemnych wypowiedzi w negocjacjach między nami przed zawarciem takiej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach i warunki.

22.3. Żadnemu z nas nie przysługuje żadne zadośćuczynienie w związku z jakimkolwiek nieprawdziwym oświadczeniem złożonym przez drugą stronę, ustnie lub pisemnie, przed datą jakiejkolwiek Umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało złożone w nieuczciwy sposób), a jedynym środkiem zaradczym drugiej strony będzie naruszenie umowy zgodnie z niniejszymi warunkami.

23. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

23.1. Mamy prawo od czasu do czasu zmieniać i poprawiać niniejsze warunki.

23.2. Będziesz podlegać zasadom i warunkom obowiązującym w momencie zamawiania od nas Produktów, chyba że jakakolwiek zmiana tych zasad lub niniejszych warunków jest wymagana przez prawo lub organ rządowy (w takim przypadku mają zastosowanie do zamówień wcześniej złożonych przez Ciebie) lub jeśli powiadomimy Cię o zmianie tych zasad lub niniejszych warunków przed wysłaniem Ci Potwierdzenia zamówienia (w takim przypadku mamy prawo założyć, że zaakceptowałeś zmianę w warunki, chyba że powiadomisz nas inaczej w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Ciebie Produktów).

24. PRAWA OSÓB TRZECICH

Umowa jest pomiędzy Tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

25. PRAWO I JURYSDYKCJA

Umowy na zakup Produktów za pośrednictwem naszej witryny podlegają prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z takich Umów lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii

26. NAGRYWANIE POŁĄCZEŃ

W instantprint dbamy o to, aby wszystkie rozmowy były obsługiwane w sposób konsekwentny i profesjonalny, dzięki czemu rozmowy mogą być nagrywane w celach szkoleniowych, jakościowych i monitorujących. Zostaniesz o tym również poinformowany na początku każdej rozmowy, którą możesz z nami mieć. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie nagrywanie, daj nam znać, a usuniemy nagranie z naszych rozmów z Tobą lub skontaktujemy się z Tobą w inny sposób.